Support
www.nakineehora.com
063-9356879 , 095-3632354
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ดูลักษณะมือ รู้ดวงชะตา

วันที่: 16-06-2016

  มนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ แต่ละคนต่างหวังอยากมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุข เนื่องจากจิตใจที่หวังอยากจะมีความสุข ทำให้มนุษย์มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน สังคมก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ละคนต่างมีจุดดีและจุดด้อยไม่เหมือนกัน การปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยและแสดงจุดดีต่างๆ ออกมาอย่างเต็มที่ คือก้าวแรกของการไปสู่หนทางแห่งความผาสุก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเข้าใจจุดดีและจุดด้อยของตนเองเป็นอันดับแรก

การดูลักษณะมือคือ ส่วนหนึ่งของตำราโหงวเฮ้ง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการเข้าใจนิสัย อดีต และอนาคตของตนเอง


 

อ่านนิสัยจากลักษณะมือ

            มือ” มีความรู้สึก

            ไม่ทราบว่ามนุษย์เริ่มเปลี่ยนมาใช้ขาทั้งสองยืนบนพื้นดินตั้งแต่เมื่อไหร่ มือของพวกเราได้กลายเป็น มือของมนุษย์ ที่มีบทบาทอันสำคัญยิ่ง เพื่อการดำรงชีวิต และความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์มือทั้งสองจึงได้แต่เคลื่อนไหวอย่างไม่หยุดหย่อน ในตำราโบราณได้บันทึกไว้ว่า เทพเจ้าได้ออกแบบสัญลักษณ์หรือตราส่วนตัวไว้ในมือของมนุษย์ เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายเข้าใจภาระห้นาที่ของตนเอง

            มนุษย์คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ และมนุษย์มีสมองที่ประณีตและงดงาม เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในโครงสร้างของสมองมีส่วนที่สงบเงียบส่วนหนึ่งแท้ที่จริง ส่วนนี้ควบคุมสมรรถนะทางด้านใน จนถึงวันนี้ยังไม่มีทางเข้าใจได้ว่าสมองส่วนที่สงบส่วนนี้ควบคุมสัญชาตญาณหรือวิญญาณได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก การคิด การกระทำพฤติกรรมทั้งหมดของคนเราต่างต้องอาศัยคำสั่งของสมอง มือของมนุษย์คืออวัยวะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองด้วยเหตุนี้ไม่ว่ามือจะจับหรือลูบคลำสิ่งของ การกระทำต่างๆและการแสดงออกต่างไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจของมือ แต่คือสิ่งที่สมองคิดจะกระทำ แล้วถ่ายทอดถึง มือ  ให้มือแสดงออกและกระทำตามคำสั่ง

            ด้วยเหตุนี้ มือ จึงมีความละเอียดอ่อนกว่าส่วนอื่นๆของร่างกาย และรวบรวมเส้นประสาทเอาไว้มากกว่าส่วนอื่นๆ นักปรัชญาได้บรรยายถึงความล้ำเลิศของมือว่า ความประเสริฐเลิศล้ำทั้งหมดต่างเกิดจากความสามารถของมือ  และนักปรัชญาบางคนก็เคยพูดว่าไว้ว่า มือคืออวัยวะที่สำคัญสุดในร่างกายของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้สึก หรือทางด้านการเคลื่อนไหว ต่างสอดคล้องกับจิตใจของคนเรา และกระทำตามความตั้งใจของจิตใจ  นอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์และผู้คนที่มีความรู้กว้างขวางจำนวนมาก ต่างเคยบรรยายความสำคัญของมือไว้ในหนังสือ

ความสอดคล้องของมือและจิตใจ

            สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างมีสัญชาตญาณของการรู้ล่วงหน้าหรือความสามารถในการตอบสนองความสามารถชนิดนี้ของมนุษย์เรียกว่า บันดาลใจ การตอบสนอง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

ชนิดหนึ่งคือ การสนองตองตอบต่อเรื่องราวในปัจจุบัน คือเรื่องซึ่งแต่ละคนต่างเคยมีประสบการณ์ และเรียกได้ว่า ความสามารถของแรงบันดาลใจ อีกชนิดหนึ่งคือ การสนองตอลต่อเรื่องราวในอนาคต นั่นคือ ความสามารถของการเกิดความรู้สึกอารมณ์ในบางเรื่อง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

            กล่าวกันว่า หนูยังรู้จักย้ายรังก่อนเกิดอัคคีภัย หนูทุกตัวต่างสามารถรู้วันตายล่วงหน้า  ขณะที่จะใกล้ตาย พวกมันจะเดินเข้าไปในป่าลึก ส่วนมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐ มีความสามารถในการรู้ล่วงหน้าซึ่งเทพเจ้าหรือธรรมชาติได้มอบให้ เชื่อว่าผู้อ่านต้องเคยได้ยินหรือเคยมีประสบการณ์ของการรู้เรื่องราวแห่งความโชคร้ายของญาติสนิทล่วงหน้าอย่างแน่นอน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความประณีตและงดงามของสมองมิเพียงแต่ความคิด ควบคุมการกระทำ ยังมีความสามารถในการตอบสนองได้อีกด้วย และการสนองตอบสภาพของปัจจุบันหรืออนาคตชนิดนี้ จะปรากฏบนมือหรือใบหน้า ในที่นี้จะบรรยายจุดสำคัญของลักษณะมือดังนี้

            มือ คืออวัยวะเฉียบคมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง ขณะเดียวกันก็แอบซ่อนความเข้าใจเรื่องราวของปัจจุบัน รู้อนาคตล่วงหน้า และรู้เรื่องราวที่ผ่านมา มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งตามองไม่เห็น ภายใต้การควบคุมของสมอง มือคืออวัยวะที่เต็มไปด้วยการแสดงออกของอารมณ์และความคิด สามารถกล่าวได้ว่าคือเซียนของการแสดงออก

            ละครใบ้ไม่มีบทสนทนาของนักแสดงบนเวทีสักคำ แต่นำเอาเค้าโครงละครทั้งหมดมาแสดงออกโดยจังหวะการเคลื่อนไหวของมือ ผู้ที่มีอุปสรรคทางภาษาหรือว่าคนต่างชาติที่ใช้ภาษาไม่เหมือน ก็ใช้ลักษณะการโบกไม้โบกมือมาถ่ายทอดความรู้สึกของตนเอง กล่าวกันว่าหากผู้หญิงในสมัยโบราณต้องการแสดงจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธา เธอเพียงแต่ก้มศีรษะลงบนเสื่อที่เธอนั่ง เพื่อถ่ายทอดความชอบหรือเลื่อมใสศรัทธาออกมาได้ ปัจจุบันนี้แสดงออกอย่างไร เอานิ้วมือแนบติดกับริมฝีปาก แต่ไม่ทราบว่าเริ่มต้นใช้ลักษณะท่าทางเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร สามาถกล่าวได้ว่า มือคืออวัยวะในการถ่ายทอดความรู้สึก การกระทำ การแสดงอารมณ์ และความคิดวิธีดูลักษณะมือ

             การดูลักษณะมือจำเป็นต้องแบ่งมือออกเป็นหลายส่วน และชี้ขาดจากมุมมองต่างๆ จึงจะเป็นวิธีดูลักษณะมือที่ถูกต้องดังนี้

1.       ลักษณะมือ ชี้ขาดนิสัยจากลักษณะมือ

2.       นิ้วมือ เข้าใจนิสัยความสามารถในการคิดของเขา จากความสั้นยาว และลักษณะของนิ้วมือ

3.       เล็บมือ ตรวจและวินิจฉัยโรค และเข้าใจเกี่ยวกับโชคลาภจากลักษณะของเล็บมือ และจากการเปลี่ยนแปลงของสีเล็บมือ

4.       เนินตามฝ่ามือ เข้าใจความแข็งแกร่งหรืออ่อนของนิสัยและโชคลาภจากส่วนต่างๆที่นูนขึ้นในฝ่ามือ การชี้ขาดจากลักษณะมือ นิ้วมือ เล็บมือ และเนินบนฝ่ามือ เรียกว่า หัตถศาสตร์

5.       ลายมือ ชี้ขาดนิสัย โชคชะตา และสภาพจากลายมือ เรียกว่า วิชาลายมือนำเอาทั้งสองวิธีข้างต้นรวมเข้าด้วยกันเรียกว่า วิชาวินิจฉัยเปรียบเทียบมือ

6.       ลายนิ้วมือ ลายนิ้วมือของแต่ละคนต่างไม่เหมือนกัน สามรถชี้ขาดนิสัย แนวโน้มของโชคลาภ และงานที่เหมาะสมจากลายนิ้วมือ

7.       ฝ่ามือ สีของฝ่ามือสามารถช่วยให้พวกเราชี้ขาดสุขภาพร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บและชี้ขาดความเป็นสิริมงคล หรืออัปมงคลของปัญหาต่างๆ

 

ดังได้กล่าวข้างต้น การดูลักษณะมือจำเป็นต้องชี้ขาดจากมุมมองต่างๆ จึงจะถูกต้อง แต่เมื่อเอ่ยถึงลักษณะมือ โดยทั่วไปผู้คนจะโน้มเอียงไปทางดูลายมือทันที และความโน้มเอียงนี้ลึกมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่สามารถเข้าใจลักษณะมืออย่างแท้จริง สิ่งที่ทั่วทั้งมือบอกพวกเรามีความหมายลึกมาก จำเป็นต้องเข้าใจทั่วทุกด้าน ถ้าหากเพียงแต่ดูลายมืออย่างเดียว ก็อาจเกิดความเคลือคลุมไม่ชัดเจน

ลักษณะของมือ

            หัตถศาสตร์แบ่งมือออกเป็นหลายประเภท แต่ในที่นี้จะแยกประเภทอย่างง่ายๆ ออกเป็นหัวข้อย่อย

 

            มือลักษณะใหญ่

            เมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายแล้วรู้สึกว่ามือใหญ่กว่า คำพูดเช่นนี้แฝงไว้ด้วยความหมายอะไรหรือ อย่าเพิ่งคิดว่ามือใหญ่ บุคลิกลักษณะก็ใหญ่ มือใหญ่ นอกจากผู้คนทั่วไปจะคาดไม่ถึงแล้ว มันคือลักษณะมือ ซึ่งสนใจปลีกย่อย ไม่ว่าเรื่องอะไรต่างคิดละเอียดรอบคอบอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนประเภทนี้ นอกจากจะถูกบีบบังคับจนสุดวิสัย มิเช่นนั้นจะไม่ทุ่มสุดตัวอย่างเด็ดขาด นักมวยปล้ำที่มีแรงช้างสาร เขาใช้ความกล้าหาญช่วงชิงชัยชนะในสนามมวยในช่วงเวลาอันสั้น ผู้มีแรงช้างสารที่ชอบใช้วิธีต่อแบบทุ่มสุดตัวเพื่อให้ได้ชัยชนะ กับผู้มีแรงช้างสารที่ชอบใช้ความมานะอดทนและสนใจข้อปลีกย่อยเพื่อให้ได้ชัยชนะต่างก็มีข้อดีของเขา

           

            มือลักษณะเล็ก

            เมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายแล้ว รู้สึกว่ามือเล็กไปหน่อย มันคือลักษณะมือของคนประเภทสุกเอาเผากิน ไม่มีความละเอียด บางครั้งบางคราวก็กล้ากระทำในเรื่องซึ่งผู้คนคาดคิดไม่ถึง นิสัยชนิดนี้ ทำให้คนรอบข้าง แม้กระทั่งตัวเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจ เพราว่าการตอบสนองของสมองมนุษย์มีความเฉียบไวอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้นถ้าหากมีเส้นสมองที่ถูกอกถูกใจ (เส้นสติปัญญา)  ก็จะเป็นผู้ทำได้ง่าย หรือไม่ก็ทำงานในตำแหน่งสำคัญ

วิธีการแบ่งแยกของมืออีกวิธีหนึ่ง คือ แบ่งแยกมือออกป็น มือแข็งและมือนิ่ม การแบ่งแยกด้วยวิธีนี้ ไม่ใช่แบ่งแยกด้วยดูความหยาบหรือละเอียด ไม่ใช่แบ่งแยกความแข็งหรือความอ่อนนิ่มของผิวหนัง แต่แบ่งแยกโดยอาศัยการกดฝ่ามือ หรือความรู้ขณะจับมือเบาๆ เรายังมีวิธีการดูลักษณะมืออื่นๆอีกมากมาย แต่ต่อจากนี้เราจะมาดูถึงลักษณะของเส้นลายมือกันบ้าง
เส้นลายมือ

การพยากรณ์ลายมือนั้น เราจะต้องพิจารณาที่ลายเส้นของฝ่ามือเป็นหลักสำคัญ การพิจารณาลายเส้นนั้นควรจะต้องใช้แว่นขยายที่มีกำลังขยายพอเหมาะส่องดู เพราะถ้าหากมองดูด้วยตาเปล่า บางครั้งอาจจะมองไม่เห็นเส้นบางเส้น เช่นที่เรียกว่าเส้นใต้ผิวหนังและที่ปรากฏบนเส้นก็มีความหมายมากก็เช่นกัน คือถ้าเส้นลายมือมีสีแดงหรือสีชมพู แสดงว่าบุคคลนั้นกำลังจะประสบกับความสำเร็จ มีความสุข แต่ถ้ามีสีคล้ำ ก็จะมีแต่ทุกข์และเกิดอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น เส้นหลักที่สำคัญในฝ่ามือของคนเรามีอยู่ 3 เส้น คือ เส้นชีวิต เส้นสมอง และเส้นหัวใจ ส่วนเส้นอื่นๆ เช่น เส้นโชควาสนาหรือเส้นเสาร์ เส้นอาทิตย์  เส้นพฤหัส ฯลฯ นั้น ก็ให้มีความหมาย และความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปอีก ดังนั้นการพยากรณ์ลายมือจำเป็นจะต้องพิจารณาดูเส้นต่างๆ ประกอบกันไปด้วย

 

เส้นชีวิต

            เส้นชีวิตเป็นเส้นหลักที่สำคัญสำหรับนักพยากรณ์ลายมือที่จะต้องศึกษา หรือดูก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเส้นชีวิตเป็นเส้นแรกที่บอกให้เราทราบว่า ในช่วงชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งสิ้นอายุขัยนั้น เจ้าของลายมือจะมีชีวิตอย่างไร จะยากดีมีจนจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะสิ้นสุดอายุขัย จะโยกย้าย จะเดินทาง จะแต่งงาน จะลงทุนจะเป็นหนี้สิน หรืออื่นๆ เมื่อใด หรืออายุเท่าใด เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จะทราบได้จากเส้นชีวิตนี้เท่านั้นที่จะเป็นเครื่องชี้บ่งหรือบ่งบอก เพราะเส้นชีวิตจะเป็นเส้นที่กำหนดช่วงระยะเวลาของอายุแต่ละปีให้เราได้ทราบ ในเรื่องของการแบ่งช่วงอายุสำหรับในการพยากรณ์ถึงอายุสั้นหรือยืนยาวก็เช่นกัน จะเอาเส้นชีวิตอย่างเดียวมาพยากรณ์ไมได้ จะต้องพิจารณาเส้นสมองและเส้นหัวใจประกอบไปด้วย

เส้นสมอง

            เส้นสมองเป็นเส้นหลักที่สำคัญมากเส้นหนึ่งในวิชาลายมือหรือหัตถศาสตร์ เพราะสามารถบอกให้ทราบว่าเจ้าของลายมือนั้นมีความรู้สึกนึกคิดเช่นไร จะเป็นอาชญากร เป็นโจร ผู้ร้าย เป็นนักปลอมแปลง ขี้โกง มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด สมองทึบหรือที่เรียกว่าหัวขี้เลื่อย ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นกรรมกร หัวหน้ากอง อธิบดี หรือรัฐมนตรี ก็ใช่ว่าสมองจะเลวหรือดีเสมอไป เพราะคนเป็นรัฐมนตรีที่มีเส้นสมองขี้โกงหรือทุจริตประพฤติมิชอบก็มีมาก แต่คนที่เป็นกรรมกรบางคนกลับมีสมองที่คิดต้มตุ๋น มีแต่จะคิดช่วยเหลือบุคคลอื่นก็มีถมไป และเมื่อพูดถึงเส้นสมองเราก็จะต้องนึกถึงบริเวณส่วนที่เป็นศีรษะทั้งหมด เพราะมันสมองของคนเราบรรจุอยู่ภายในกระโหลกศีรษะ เมื่อสมองเป็นส่วนสำคัญในการสั่งการให้กระทำการต่างๆได้ เราก็จะรู้ว่าเจ้าของฝ่ามือนั้นมีความรู้สึกนึกคิด ความรอบรู้ ฉลาดหรือโง่ อาการเจ็บป่วยหรือพิการของส่วนที่อยู่บริเวณศีรษะได้ก็จากเส้นสมองนี่เอง เส้นสมองนับว่าเป็นสิ่งสำคัญอีกเส้นหนึ่ง

            ในวิชาลายมือรองลงมาจากเส้นชีวิต ซึ่งในการพยากรณ์เราจะต้องนำเส้นสมองไปพิจารณาประกอบกับเส้นอื่นด้วยทุกครั้ง จะตัดสินด้วยเส้นสมองอย่างเดียวไม่ได้ เพราะลำพังเส้นสมองเส้นเดียวถึงจะดีอย่างไรก็ใช่ว่าจะสามารถพาตัวเอง หรือชีวิตของตนให้ดำเนินไปด้วยดีก็หาไม่ ดังนั้นการพยากรณ์ตัดสินชะตาชีวิตของผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องพิจารณาดูเส้นต่างๆ ในฝ่ามือนั้นทุกๆเส้นเสียก่อน

เส้นสมอง

 

 

 

 

เส้นหัวใจ

 

 

 

            เส้นหัวใจเป็นเส้นหลักที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งในจำนวนเส้นหลักใหญ่ๆบนฝ่ามือของมนุษย์เรา เพราะเส้นหัวใจเป็นเส้นที่แสดงถึงอำนาจจิตมีอิทธิพลในการบังคับให้เจ้าของฝ่ามือกระทำหรือไม่กระทำกิจการต่างๆ นอกจากนั้นเส้นหัวใจยังแสดงออกถึงจิตใจ หรืออารมณ์ของเจ้าของฝ่ามือว่ามีจิตใจเช่นไร เช่น ใจคอกว้างขวางหรือคับแคบ มีความเมตตากรุณาหรือโหดร้าย มีความริษยาอาฆาตหรือมีอารมณ์อ่อนไหว เยือกเย็น หรือแข็งกระด้าง มีความรัก ความใคร่ ความหึงหวง ตลอดจนความรักของคู่ครอง และอื่นๆ นอกจากนั้นเส้นหัวใจยังใช้แทนเส้นสมองในกรณีที่เส้นหัวใจกับสมองเป็นเส้นเดียวกัน อย่างที่เรียกกันทั่วไปว่า เส้นลายมือขาด แบะเนื่องจากเส้นหัวใจเป็นเส้นที่สามารถนำชีวิตของบุคคลหนึ่ง บุคคลใดไปสู่ความดีหรือความชั่วได้ด้วยเช่นกัน

 


 


ติดต่อเรา

87 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
อยู่ติดถนนสี่พระยาเดินผ่านมูลนิธิ ตรงไปทางร้านดอกไม้รักอัง
ไป50เมตรก่อนถึงสามแยกไฟแดง


Tel. : 063-262-2654 , 095-363-2354 , 064-453-4542  

 Website : www.nakineehora.com   Line : @nakineehora